MỘ CÔNG GIÁO NGHĨA TRANG HẠC CẢNH VIÊN

“Nhớ cầu cho bậc tổ tiên, khắc ghi công đức một niềm tri ân”(Cn 6,20,23) Tự ngàn đời nay, đạo hiếu luôn là truyền thống…

03/02/2018